סל"ב – סלולר בכיתה

מהו סל"ב?

סל"ב זו אפליקציה שמאפשרת למורה להציג בכיתה שאלות לדיון, ולהזמין את התלמידים להשתתף בו באמצעות הסלולרי האישי שלהם.
האפליקציה פותחה על ידי מטח – המרכז לטכנולוגיה חינוכית, והקרן לקידום מקצועי בהסתדרות המורים.

מה אפשר לעשות באמצעות הסל"ב?

אפליקציית הסל"ב מאפשרת לייצר ולנהל בכיתה דיונים, סקרים, משחקים ומגוון פעילויות.
האפליקציה מאפשרת למורים להשתמש בשאלות מוכנות לדיון שפותחו על ידי צוותי מטח, או לייצר באופן עצמאי שאלה לדיון בהתאם לצורך ולכיתה.
שילוב הסל"ב בשיעורים מחזק את ההיבטים החווייתיים בהוראה ואת היכולת לשתף מגוון רחב של תלמידים בצורה מיטבית ועדכנית.

מדריך למורה ולתלמיד – הנחיות לשימוש באפליקציית סל"ב: סלולר בכיתה